Điều khoản sử dụng

Dưới đây là nội dung các điều khoản mà Banggia24h.com quy định đối với tất cả người dùng dịch vụ khi sử dụng các dịch vụ mà website chúng tôi cung cấp.

Có hiệu lực từ ngày: 22/02/2021

Điều 1. Chấp nhận và đồng ý các điều khoản

  1. Khi truy cập và sử dụng các dịch vụ mà Banggia24h.com cung cấp. Cũng đồng nghĩa với việc người dùng đã chấp nhận những điều khoản và điều kiện của chúng tôi đưa. Nếu người dùng không đồng ý có thể hủy bỏ và ngừng sử dụng dịch vụ này.
  2. Đối với khách hàng là trẻ vị thành niên chỉ được phép sử dụng dịch vụ chúng tôi khi được sự đồng ý của người đại diện pháp lý.

Điều 2. Cung cấp và bảo mật thông tin

  1. Người dùng cần phải khai báo chính xác, chân thật và đầy đủ các thông tin về thông tin về bản thân trên website chúng tôi.
  2. Người dùng có trách nghiệm tự bảo vệ các mật mã đã đăng ký với website chúng tôi.

Điều 3: Nghiêm cấm

Dưới đây là những hành vi chúng tôi nghiêm cấm người dùng, khi sử dụng dịch vụ không được phép vi phạm.

  1. Sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật, vi phạm phán quyết, quyết định hoặc mệnh lệnh của tòa án.
  2. Sử dụng ngôn ngữ thô tục khi comment nhận xét trên trang;
  3. Có những lời lẽ khiêu khích, kích động với những hành vi vi phạm pháp luật.
  4. Xúc phạm nhân phẩm người khác.
  5. Đề cập tới chính trị.

Điều 4: Sử dụng nội dung

Các nội dung trên trang Banggia24h.com đều có bản quyền thuộc về nhóm tác giả. Mọi hình thức sử dụng nội dung của trang khi chưa được sự đồng ý là bất hợp pháp, cụ thể:

Chúng tôi giữ bản quyền toàn bộ nội dung ( văn bản, hình ảnh,…..) trên trang và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền bài viết.

Người dùng không được phép dùng nội dung trên website Banggia24h.com vào mục đích in ấn thương mại, xuất bản cho nhân viên, khách hàng.

Bạn được sử dụng một phần nội dung nhưng không được tự ý thay đổi nội dung trích dẫn để gây hiểu lầm.

Các nội dung trích dẫn phải ghi rõ nguồn bài viết từ Banggia24h.com

Trên đây là điều khoản sử dụng trên Banggia24h.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi !

banggia24h
Logo